Οδηγίες: Στην παρακάτω φόρμα πρέπει α) να εισάγετε το πανεπιστημιακό σας email του οποίου τον κωδικό έχετε ξεχάσει, β) στη συνέχεια να επιλέξετε τρόπο επαναφοράς, αν δηλαδή θέλετε για την επαναφορά να σας σταλεί μήνυμα sms ή email σε άλλη σας διεύθυνση και γ) να γράψετε τον αριθμό που βλέπετε στην εικόνα κάτω από το τρίτο πεδίο.

Αφού πατήσετε το κουμπί "Επαναφορά κωδικού" θα μεταφερθείτε σε άλλη φόρμα. Εκεί θα πρέπει να εισάγετε το μυστικό νούμερο (token) που θα λάβετε με email ή sms καθώς και τον καινούργιο κωδικό που θέλετε να ορίσετε για τον ιδρυματικό σας λογαριασμό.

Αν στο προφίλ του ιδρυματικού σας λογαριασμού δεν έχετε ορίσει κάποια εναλλακτική διεύθυνση email ή τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου, δεν είναι δυνατή η επαναφορά του κωδικού σας και θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το προσωπικό του Τμήματος Μηχανοργάνωσης ή με τον τεχνικό στο Τμήμα που βρίσκεστε.